Ragnar Dekke har arbeidet som tannlege i Son siden 1981, fra 1981 til 2012  i Victoriagården. Utdannet i Oslo i 1981. Underviser mandager på tannlegehøyskolen.

Wenche Dekke er ikke utdannet innen tannlegevesenet, men har lang yrkeserfaring fra HVPU og arbeidet sammen med Ragnar I Son siden 1988. 

Karine Ekerholt ble utdannet ved universitetet i Oslo.