Ragnar Dekke har arbeidet som tannlege i Son siden 1981, fra 1981 til 2012  i Victoriagården. Utdannet i Oslo i 1981. Underviser tirsdager på tannlegehøyskolen.

Wenche Dekke har lang yrkeserfaring og arbeidet sammen med Ragnar I Son siden 1988. 

Karine Ekerholt ble utdannet ved universitetet i Oslo.