-NAV - www.nav.no

-Tannlegeforeningen www.tannlegeforeningen.no

-Helsenett - www.helsenett.no

-Norsk tannpleierforeningwww.tannpleier.no  

-Bivrkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

-Norsk forening for pedodonti www.nfpedodonti.no