Får du nok informasjon?
Vet du at du som pasient før en behandling har krav på å få vite hva som skal skje? Det gjelder både hvilke alternativer som finnes, hvilke bivirkninger det er og hvor holdbar behandlingen antas å være. Ved hjelp av moderne teknologi som digitalt røntgen og digitalt foto finnes det i dag helt andre muligheter for å involvere pasienten i sin egen tannhelse. Moderne tannbehandling innebærer at vi ønsker å forebygge skader før de oppstår. Derfor er det viktig at pasient og tannhelseteam samarbeider om dette og at pasienten er informert.

Informasjon gir tryggere pasienter
Mange pasienter er engstelige før de besøker tannlegen. Ofte skyldes det både redsel for at en behandling skal gjøre vondt og at han eller hun  ikke vet hva som skal skje. Vi informerer deg alltid før behandlingen både om pris, alternativer og fremgangsmåte slik at du kan få den grad av smertefrihet du ønsker, og basert på vår behandlingsfilosofi om å gjøre minst mulig skade på tennene.

Nye teknikker gir flere muligheter
Dagens moderne behandlingsteknikker har gitt oss flere alternativer å velge mellom når vi skal legge en behandlingsplan. Alle behandlingsteknikker har både fordeler og ulemper og vi informerer alltid om dette. Av og til kan det være ting du lurer på etter at du har kommet hjem fra oss. Derfor sender vi med skriftlig informasjon ved behov hvor du finner svar på det meste om det som gjelder den behandlingen vi gir deg. Er det likevel noe du ønsker å spørre om før neste besøk er det selvfølgelig bare å ta kontakt.