Bruk av amalgam som fyllingsmateriale i tenner er ikke lenger tillat.

Amalgam har lenge vært verdens mest brukte fyllingsmateriale ettersom det gir holdbare fyllinger. Det er ikke uvanlig med amalgamfyllinger som er over tyve år gamle.

Fordeler og ulemper
Amalgam er et holdbart materiale og det går raskt å lage en fylling med materialet. Det er også relativt billig.

I blant blusser debatten om bruk av bruk av amalgam opp. Kvikksølvets mekaniske egenskaper og dets påvirkning på menneskekroppen pleier da å stå i fokus. For tannhelsepersonalet som må håndtere kvikksølvet før det blandes til amalgam kan det innebære en viss risiko.

Statens helsetilsyn har i flere år frarådet bruk av amalgam på barn og gravide, fra 2003 er det innført en generell fraråding mot bruk av amalgam for alle pasienter. Nå er det "forbudt" å bruke amalgam.

Amalgamet er ikke helt formstabilt, noe som innebærer at fyllingen med tiden passer dårligere i tannen. Selv om den første amalgamfyllingen kan holde lenge er det vanlig med sprekkdannelser i de gjenværende tynne tannveggene. Om disse tynne veggene etterhvert knekker blir det vanskelig å feste en fylling på nytt med god prognose, dvs lang holdbarhet.