Innen barnet fyller to år bør en tannlege eller tannpleier ha sett til barnets munn og gitt deg som foreldre råd og tips for hvordan tennene skal beskyttes på best mulig måte.

I Norge er tannpleien gratis for barn og ungdom opp til det året de fyller 18 år. Det er den offentlige tannhelsetjenesten som er ansvarlig for å gi dette tilbudet. Om du velger å gå til en privat tannlege med barnet ditt vil dette ikke dekkes av trygdekontoret. Det gis også¨støtte til tannregulering. Hvor mye støtte som gis avhenger av graden av bittfeil. Hvor ofte barnet bør komme på kontroll vurderes fra tilfelle til tilfelle, men vanligvis kalles barnet inn èn gang i året.

Reparere hull
Risikoen for karies er større på nye permanete tenner. Om barnet klarer seg uten hull til ut i 20-årsalderen er riskoen vanligvis lavere.

Det første hullet i de permanente tennene dannes ofte på tyggeflaten. Tannlegen kan forsegle mistenkelige, dype furer (fissurer) i tyggeflaten med en tynn hvit fylling.

Det vanligste fyllingsmaterialet er en eller annen form for hvit fylling, f.eks kompositt. Statens helsetilsyn fraråder å bruke amalgam på barn.

Tannlegeskrekk
Enkelte barn opplever tannlegebesøket som ubehagelig og skremmende. Meningen med de tidlige besøkene, i treårsalderen, er kanskje først og fremst å venne barnet til tannklinikken slik at de forbinder dette med noe positivt.

Eventuell behandling skal selvfølgelig være smertefri og skje i en rolig og avslappet atmosfære.

I kompliserte tilfeller kan tannlegen søke råd hos eller henvise til en spesialist i barnetannpleie - en såkalt pedodontist, eller om barnet behøver tannregulering: til en kjeveortoped.

Les mer om tannlegeskrekk >>