Vi bruker digitalt røntgen. Vi har to forskjellige digitale systemer. I tillegg har vi et stort røntgenapparat som tar bilder av hele underansiktet.

Bilde gir informasjon om alle tennene med røtter og kjeveben. Vi får informasjon om kjeveledd, litt om bihuler og kan se eventuelle sykdommer i kjever og tenner.

Vi anbefaler at alle får tatt et slikt oversiktsbilde hvert 5 år. 

  • TMS9857

    Digitalt røntgen

    Rett behandling i rett tid Røntgen er et viktig hjelpemiddel i moderne tannbehandling. Med en røntgenundersøkelse får vi muligheten til å se ting som kan være umulig å oppdage ellers. Dagens moderne tannbehandling legger vekt på forebyggende tiltak. Da bør vi…